Akreditacija

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije (Lekarska komora Srbije) odlukom broj: 153-02-3645/2018-01, donetom jula 2019. godine pod evidencionim brojem: А-1-2063/19.

BODOVANJE:

Broj bodova za predavača: 9
Broj bodova za usmenu prezentaciju: 8
Broj bodova za poster prezentaciju: 6
Broj bodova za pasivno učešće: 5
Ostali koautori: 0,5