Akreditacije simpozijuma

II Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „STRUČNA GREŠKA – ODGOVORNOST ZDRAVSTVENOG PROFESIONALCA, USTANOVE, DRŽAVNIH INSTITUCIJA ILI NEREGULISANA PRAVNA PROCEDURA“ je akreditovan od strane Lekarske komore Srbije

 

Republika Srbija
ZDRAVSTVENI SAVET
Broj: 153-02-475/2022-01
Datum: 15.08.2022. godine
B e o g r a d

 

Broj bodova za:

  • Predavače : 15
  • Usmena prezentacija : 13
  • Poster prezentacija : 11
  • Pasivno učešće : 10

Po 0.5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije