Akreditacije kongresa

III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA“ biće akreditovan od strane Lekarske komore Srbije kao međunarodni kongres

Lista prihvaćenih radova i apstrakata OVDE

 

Broj bodova za:

  • Predavače : 15
  • Usmena prezentacija : 13
  • Poster prezentacija : 11
  • Pasivno učešće : 10

Po 0.5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije