Akreditacije kongresa

III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA“ je akreditovan od strane Lekarske komore Srbije kao nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem, odlukom Zdravstvenog saveta broj: 000374005 2023 11900 009 004 000 001 od 20.11.2023. godine. Više informacija na sledećem linku.

Lista prihvaćenih radova i apstrakata OVDE

 

Broj bodova za:

  • Predavače : 13
  • Usmena prezentacija : 11
  • Poster prezentacija : 9
  • Pasivno učešće : 8

Po 0.5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije (do 3 koautora).