Članstvo

Članstvo u Udruženju zdravstvenih profesionalaca – UZPS

Član Udruženja zdravstvenih profesionalaca – UZPS može biti svaki zdravstveni profesionalac koji je zaposlen u privatnoj ili državnoj ustanovi,  učenik i student  škоla i fakulteta zdravstvene struke, nezaposlei zdravstveni prоfesionalac koji prihvata ciljeve UZPS i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.

Učenici i studenti škola i fakulteta zdravstvene struke  su oslobođeni plaćanja članarine UZPS.

Da bi postali naš član potrebno je da popunite Pristupnicu i da platite članarinu na mesečnom ili godišnjem nivou. 

Odluka Skupštine Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije (UZPS), 26.05.2016.godine:
“Članarina za 2016. godinu iznosi 300,00 din. mesečno (1/3 članarine pripada Podružnici), a uplaćuje se na  račun Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, br. računa: 205-233547-78; Komercijalna banka“.

Kao član Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS dobijate:

 • čast da pripadate udruženju koje je jedinstveno u Srbiji, na Balkanu i Evropi
 • priliku u mogućnost da se stručno usavršavate u okviru rada stručnoprofilskih sekcija, simpozijuma, kongresa i dr.
 • mogućnost da učestvujete kao predavač u okviru programa KME
 • mogućnost da učestvujete kao slušalac u programima KME i dobijete Sertifikat bez materijalne nadoknade
 • priliku i mogućnost povoljnih kotizacija
 • besplatne informacije pravne i ekonomske prirode koje su u vezi sa zdravstvom
 • besplatno korišćenje propratne tehničke opreme za održavanje KME
 • administrativno i finansijsko vođenje svih stručnih skupova (KME, sekcije, simpozijum i dr.) Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS
 • priliku i imogućnost da besplatno dobijete informator i časopis .) Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS
 • priliku i mogućnost da konkurišete za nagrade I priznanja  Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS
 • priliku i mogućnost da besplatno štampate stručne radove u časopisu .) Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije – UZPS

Članovi Udruženja mogu biti redovni, počasni, članovi, donatori i saradnici.
Redovni član je zdravstveni profesionalac koji obavlja poslove zdravstvene. delatnosti, zdravstveni saradnik koji je uključen u tim zdravstvenih profesionalaca , nastavnici stručnih škola u oblasti zdravstva i učenici, profesori i studenti Medicinskog i srodnih fakulteta i Visoke stručne škole u oblasti zdravstva.
Počasni član može postasti svaki zdravstveni profesionalac, naučni i prosvetni radnik Republike Srbije i strani državljanin koji je doprineo razvoju medicinske struke i nauke, zdravstvenom vaspitavanju naroda ili na drugi način doprineo radu Udruženja.
Počasni i penzionisani član ne može biti biran u organe Udruženja.
Član donator može biti svi građani Republike Srbije, strani državljani ili pravno lice koje Udruženju zavešta pokretnu ili nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva.
Član saradnik je fizičko lice koje nije zdravstveni profesionalac, ali svojim radom bitno pomaže u radu sekcije ili podružnice Udruženja.
Odluku o tome ko se smatra počasnim članom, donatorom ili saradnikom donosi Upravni odbor Udruženja na predlog predsednika, podpredsednika, specijalističke sekcije ili podružnice.