Uvodna reč

II Međunarodni kongres
KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA I ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Odluka Zdravstvenog saveta Republike Srbije (Lekarska komora Srbije) br. 153-02-01281/2020-01 o bodovanju Kongresa:
– broj bodova za predavače: 15
– broj bodova za usmenu prezentaciju: 13
– broj bodova za poster prezentaciju: 11
– broj bodova za pasivno učešće: 10
– ostali koautori: 0,5

Poštovani,

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na II Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA I ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE koji će se održati od 21. i 22. oktobra 2021. godine.

II međunarodni kongres će okupiti kolege iz Srbije, regiona i Evrope, naučne radnike i stručnjake iz zdravstvenih institucija, instituta i fakulteta, čija je oblast delovanja u okviru tematike Kongresa, koji će rezultatima sprovedenih istraživanja doprineti kako edukaciji zdravstvenih profesionalaca tako i razvoju sistema zdravstvene zaštite.

Radovi eminentnih stručnjaka u datoj oblasti biće predstavljeni kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru planiranog Okruglog stola kao i u uvodnom delu svake navedene tematske oblasti, sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća i osvrtom na probleme zdravstvenih profesionalaca u zemljama u razvoju. Dati sadržaj će kreirati mogućnost za učenje, učestvovanje i umrežavanje prisutnih zdravstvenih profesionalaca, otvarajući im put ka samom vrhu njihovih oblasti izučavanja.

Na bazi odluka Naučnog odbora i realizacije akreditacije, informisaćemo Vas o temama koje će biti uključene u naučni program Kongresa (preliminarni program). Uz Vašu pomoć i doprinos, sigurni smo da će kvalitet diskusija biti na visokom nivou.

Kongres će se održati u Hotelu Petrus u Paraćinu, jednom od kvalitetnije opremljenih i organizovanih objekata za kongresnu delatnost. Paraćin se nalazi u centralnoj Srbiji, kao deo Šumadije i Pomoravlja, na udaljenosti od 156 kilometara od Beograda, uz samu važnu saobraćajnicu Evrope, Koridor 10. Odlično je povezan sa različitim delovima Srbije, kao i sa regionalnim zemljama.

U ime Organizacionog odbora, unapred se radujemo susretu.

Prof. dr Ivanka Adžić
Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS

dipl mng Vera Simić
vms Sanja Ristić
Potpredsednice