KOTIZACIJA I SMEŠTAJ

Tipovi kotizacija:

 
Kategorije sa uključenim smeštajem Cena (RSD / EUR)
jednokrevetna dvokrevetna trokrevetna
A   Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari  17.800,00 / 155,00 15.800,00 / 135,00 15.200,00/ 130,00
B   Medicinske sestre, članovi udruženja i zdravstveni tehničari 16.400,00 / 140,00 14.400,00 / 125,00 13.800,00 / 120,00
Kategorije bez uključenog smeštaja  
C   Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari 6.400,00 / 55,00
D   Medicinske sestre, članovi udruženja i zdravstveni tehničari 5.000,00 / 45,00
E   Jednodnevna kotizacija za sve učesnike 3.600,00 / 30,00
F   Studentska 2.000,00 / 17,00

*Sve cene uključuju PDV i takse
*Kotizacije koje se uplaćuju tokom trajanja simpozijuma biće uvećane 20% u odnosu na date cene.

Preuzmite Prijavni list

Kotizacije uključuju:

  • smeštaj na bazi 2 puna pansiona (kategorije A i B) – usluga počinje sa ručkom, završava se sa doručkom
  • bazen i spa centar hotela
  • koktel dobrodošlice
  • kafe pauze
  • svečanu večeru
  • izlet
  • akreditaciju i prisustvo predavanjima
  • materijal simpozijuma
  • sertifikat o učešću