Odbori

Predsednik Udruženja:

Prof. dr Ivanka Adžić, Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan“, Klinički centar Srbije

Potpredsednici Udruženja:

Dipl. mng Vera Simić, Medicinska škola Beograd, Srbija
vms Sanja Ristić, Opšta bolnica Ćuprija, Ćuprija

Naučni/Programski odbor Simpozijuma:

 • Prof. dr Ivanka Adžić, Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan“, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Ana Šijački, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Miloš Žarković, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Andreja Glišić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Akademik Zoran V. Krivokapić FRCS, FACS, Hon FASCRS, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Bilјana Stojimirović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Zoran Džamić, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Marinko Žuvela, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije
 • Mr sci med dr Miloš Radović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Dragana Matanović, Medicinski fakultet Klinički centar Srbije
 • Prof. dr Nada Gosić, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
 • Prof. Sandra Bošković, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, Hrvatska
 • Doc. dr Boro Krstić, Univerzitet u Bijelјini, Bijelјina, Bosna i Hercegovina
 • Prof. dr Vladimir Jurišić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet Medicinskih nauka Kragujevac, Srbija
 • Vedrana Vejzović PhD, Assistant profesor, Univerzitet Malme, Švedska
 • Prof. Radica Stojanović, Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Beograd, Srbija
 • Prof dr Nada Trifković, Medicinska škola „Beograd“, Beograd, Srbija
 • Mr sci med dr Igor Dimitrijev, Dom zdravlja „Dr Milutin Ivković“ Palilula, Beograd
 • dr Marko Ćurčić, Stomatološka ordinacija, „Star Dent“, Beograd, Srbija
 • Mr Mirza Oruč, Univerzitet u Zenici, Medicinski fakultet, Zenica, Bosna i Hercegovina
 • dr sci med Ivana Filipović, Specijalna bolnica “SOKOBANјA“, Soko Banja, Srbija
 • Dipl. mng Vera Simić, Medicinska škola „Beograd“, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Ljilјana Foki, Univerzitet Bristolu, Bristol, Engleska
 • Prof. def. Oligofrenolog Suzana Drobnjak „Srednja zanatska škola“, Beograd, Srbija
 • SMT Zoran Jovanović, Sana Klinikum, Offenbach am Main, Nemačka
 • doc. dr. Mirko Prosen, Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Izola, Slovenija
 • Prof. dr.sc. Alan Šustić, Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska dr Milan Todorović, Opšta bolnica Loznica, Srbija

Organizacioni odbor Simpozijuma:

 • Spec. sms Svetlana Balotić, Klinika za dermatovenerologiju, Klinički centar Srbije
 • vms Spomenka Stanojković, Klinika za nefrologiju, Klinički centar Srbije
 • Prof Ivana Paunović,  Medicinska škola„Beograd“, Beograd
 • sms Ljilja Đukić, Zavod zazdravstvenu zaštitu radnika MUP, Beograd
 • Spec. ms Aneta Simonoska, Asocijacija na dezinfekcija i  sterilizacija na Makedonija
 • Master Isidora Papić, Specijalna bolnica za rekonstruktivnu, plastičnu i estetsku hirurgiju, Beograd
 • vms Olivera Jovanović, Opšta bolnica Ćuprija, Ćuprija
 • Spec vmt Miloš Milojević, Centar za anesteziju , Klinički centar Srbije
 • Master Ivica Kovačević, Poliklinika, Klinički centar Srbije
 • vms Gordana Stojković, Dom zdravlja Paraćin, Paračin vmt Nemanja Kamenica, Student , Beograd