Organizatori

ORGANIZATOR SIMPOZIJUMA


Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije

 

SUORGANIZATORI SIMPOZIJUMA

Медицинска школа
„Београд“

Visoka zdravstveno-sanitarna škola
strukovnih studija„Visan“, Srbija

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina,
Bosna i Hercegovina
Medicinska škola „Beograd“, Beograd

Fakulteta za vede o zdravju,Univerza
na Primorskem, Izola, Slovenija

Akademija vaspitačko – medicinskih strukovnih studija, Odsek Ćuprija Medicinska škola „Nadežda Petrović“,
Zemun
Dom zdravlja Jagodina

Fakultet zdravstvenih studija,
Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

Asocijacija za dezinfekcija i sterilizacija na Makedonija

Дом здравља
Ћуприја

Dom zdravlja Paraćin Opšta bolnica u Jagodini  Dom zdravlja Ćuprija 
   

Општа болница
Ћуприја

 
  Opšta bolnica Ćuprija  

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BBN Congress Management d.o.o.