Organizatori

Organizator Simpozijuma
Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije
Suorganizatori Simpozijuma
 

Visoka zdravstveno-sanitarna škola
strukovnih studija „Visan“, Srbija

 

 

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 

 

Asocijacija za dezinfekcija i sterilizacija na Makedonija

 

 

Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun

 

 

Dom zdravlјa „Dr Milenko Marin“ Loznica

 

 

Medicinska škola „Beograd“, Beograd

 
 

Fakulteta za vede o zdravju, Univerza na Primorskem, Izola, Slovenija

 

Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska

 

Opšta bolnica Loznica

Domaćin Simpozijuma
Grad Loznica
Prijatelj Simpozijuma
SZR KROJ SAN plus
34243 Toponica Kusovac
Tel. +381 63 703 82 73
E-mail: slavicakrojsan@hotmail.com
Instagram: Krojsanuniforma
Tehnički organizator
BBN Congress Management doo