Organizatori

ORGANIZATOR KONGRESA


Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije

 

SUORGANIZATORI KONGRESA

Медицинска школа
„Београд“

Visoka zdravstveno-sanitarna škola
strukovnih studija„Visan“, Srbija

Univerzitet „Bijeljina“ Bijeljina,
Bosna i Hercegovina
Medicinska škola „Beograd“, Beograd

Fakulteta za vede o zdravju,Univerza
na Primorskem, Izola, Slovenija

Akademija vaspitačko – medicinskih strukovnih studija, Odsek Ćuprija Medicinska škola „Nadežda Petrović“,
Zemun
 
Fakultet zdravstvenih studija,
Sveučilišta u Rijeci, Hrvatska
Asocijacija za dezinfekcija i sterilizacija na Makedonija  
 

 

 

     
   

 

 
     

TEHNIČKI ORGANIZATOR

BBN Congress Management d.o.o.