PREZENTACIJE

Četvrtak, 10. oktobar 2019.

Srednja medicinska škola „Nadežda Petrović“ iz Zemuna – 60 godina postojanja

Zašto nastaje karcinom debelog creva i da li je moguća prevencija?
Akademik Zoran V. Krivokapić, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije,  I. Dimitrijević, A. Sekulić, S. Đurđević, Prva hirurška klinika, Klinički centar Srbije, Srbija

The impact of culture on perception of pain and pain related behaviour
Doc. dr. Mirko Prosen, University of Primorska, Faculty of Health Sciences, Izola, Slovenia

Ljudsko tijelo, zdravlje i bolest u bioetici i kulturi
Prof. dr Nada Gosić, Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Rijeci, Hrvatska

Patofiziološli mehanizmi nastanka bola i klinička slika
Prof. dr Vladimir Jurišić, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet medicinskih nauka, Srbija

Značaj implementacije učenja zasnovanog na dokazima kompentencijama u tranzitnim sistemima sestrinske edukacije
Mr Mirza Oruč, Univerzitet u Zenici, Medicinski fakultet, Zenica, Bosna i Hercegovina

Pravna priroda stručne greške i njen uticaj na oblik odgovornosti zdravstvenih radnika Republike Srbije
Doc. dr Boro Krstić, Univerzitet u Bijelјini, Bijelјina, Bosna i Hercegovina, doc. Dragan Zečević, International Center for Cardiovascular Disease „MC Medicor“ Slovenia

Funkcija lidera u organizaciji pri procesu vođenja promena
Doc. dr Dražen Jovanović, spec.dr Bojana Krčo Močević, Fakultet zdravstvenih studija, Univerzitet Bijeljina, Bosna i Hercegovina

 

Petak, 11. oktobar 2019.

Operativna vs. konzervativna terapija u lečenju spada i bola unutrašnjih ginekoloških organa
Mr sci med dr Miloš Radović, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija

Akutni abdominalni bol
Prof. dr Ana Šijački, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija

Bol u mišićnoskeletnim bolestima i savremeni način života
Prof. dr Dragana Matanović, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije

Uloga i značaj obrazovanјa zdravstvenih profesionalaca u oblasti prepoznavanјa, procene i terapije bola
Irena Vanić, Svetlana Trikić, Medicinska škola „Nadežda Petrović“, Zemun, Beograd, Srbija

Znanja i stavovi učenika i medicinskih sestara prema pacijentima u bolovima
Višnja Pranjić, Dubravka Protić, Tatjana Antičević, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Hrvatska

Od uvođenja sistema kvaliteta do akreditacije/certifikacije klinike za anesteziologiju i reanimatologiju
Andrijana Jurić, Senada Mujačić, Nermina Nurkić, Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju JZU UKC Tuzla, Bosna i Hercegovina

Aspekti komunikacije medicinske sestre-tehničara u tretmanu bola kod onkoloških bolesnika
Milkica Kajtez, Opšta bolnica Sremska Mitrovica, Srbija

Totalni bol – holistički pristup tretmanu bola
Svetlana Banović, Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija „VISAN“, Beograd, Srbija

Bol kod bolesnika sa dijabetesnom polineuropatijom
Vera Cvijanović, Svetlana Kostić Dedić, KBC Zvezdara, Klinicko odelenje neurologije, Srbija

Angina pektoris
Merjema Šljivo, Klinički centar Univerziteta Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Tretman boli kod dijabetičnog stopala
Željko Katavić, Opća bolnica Tešanj, Bosna i Hercegovina

Unapređenje sestrinstva u zajednici u Domu zdravlja Bijeljina
Sandra Milošević, Dom zdravlja Bijeljina, Bosna i Hercegovina

Učestalost komplikacija metaboličkog sindroma kod dijabetesa tip 2
Mersija Šljivić, Sumedija Subašić, Alma Zubčević, JZU UKC Tuzla – Klinika za interne bolesti, Bosna i Hercegovina

Sportsmen hernia – surgical treatment
Prof. dr Marinko Žuvela, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Klinički centar Srbije,  Žarko Vukčević, Aspetar Sports Groin Pain Center, Doha, Katar

Anestezija u stomatologiji
dr Marko Ćurčić, Stomatološka ordinacija „Star Dent“, Beograd, Srbija

Etički aspekti reanimacije
Svetlana Nešović, Milena Prpa, Klinički centar Srbije, Urgentni centar, Odeljenje urgentne radiologije, Srbija

Epiduralna anestezija i njena primena u tretmanu post operativne boli
Biljana Georgievska, Gradska opšta bolnica – 8. septembar – Odeljenje za anesteziju, reanimaciju i intenzivno lečenje Skoplje, S. Makedonija

Terapija intraoperativnog bola kod pacijenata sa opekotinama
Olivera Stojanović, Dušica Trifuljagić, Olivera Živković, Centar za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički Centar Srbije, Beograd, Srbija

Epiduralna analgezija – smanjuje li viši stupanj edukacije bolesnika stupanj poslije operacijske bolnosti?
Josip Božić, Irena Koraj, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Hrvatska

Percepcija boli kod pacijenata hospitaliziranih na odjelu hirurgije u J.U. bolnica Travnik
Emra Zukić, Alma Karajko, Amra Mehmedbegović-Živanović, Sead Karakaš, Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB, Bosna i Hercegovina

Nemedikamentne metode ublažavanja porođajne boli
Deana Švaljug, Blaženka Sumpor, Univerzitet Rijeka, Fakultet zdravstvenih nauka Rijeka, Sandra Bošković, Klinika za ženske bolesti i porodništvo, KBC Sestre milosrdnice, Hrvatska

Complementary and alternative methods of pain management for women during labor
Igor Karnjuš, Sabina Ličen, Mirko Prošen, Univerzitet Primorska, Fakultet zdravstvenih nauka, Slovenija

Bol u porođaju, kako ga ublažiti – prevazići
Milka Todić, Medicinska škola ,,7. april“, Srbija

Bol kroz oči studenta
Patricija Valentina Kobilšek, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Slovenija

Porođajni bol
Zoran Jokić, Poliklinika Jokić, Marija Mladenović, Opšta Bolnica Valjevo, Jasna Petrović, Filip Đoković, Jelena Kaljević, Velisav Marković, Ivana Damnjanović, Univerzitet Singidunum Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija, Valjevo, Srbija

Koncept totalnog bola u palijativnom zbrinjavanju dece i adolescenata – psiho-socijalni aspekti!
Tamara Klikovac, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Odeljenje za psihologiju, Srbija

Procena i prevencija bola kod venepunkcije i uboda u petu kod novorodjenčeta
Marija Mladenović, Zoran Jokić, Marijana Milošević, Nikola Savić, Fakultet zdravstvenih, pravnih i poslovnih studija “Singidunum” Valjevo, Srbija

Inovativni postupci u prepoznavanјu, terapiji i lečenјu bola u pedijatriji
Olivera Milosavljev-Pantelić, Medicinska škola “Nadežda Petrović”, Zemun, Srbija

Procena bola kod deteta
Zdenka Radoš, Jelena Vukajlović, Maja Šujica, Služba za anesteziju i intezivnu terapiju, Institut za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije”Dr Vukan Čupić”, Beograd, Srbija

Bol i zdravstvena nega kod dece
Tanja Perić, Vesna Nikolić, Marija Momirov, Dragana Zlatanović, Institut za ortopedsko-hirurške bolesti Banjica, Beograd, Srbija

Timski rad u prevenciji bola kod dece predškolskog uzrasta u opštoj stomatološkoj praksi
dr Marko Ćurčić, Stomatološka ordinacija „Star Dent“, Beograd, Srbija

 

Subota, 12. oktobar 2019.

Bol i carski rez
Prof. dr Andreja Glišić, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

Duševna bol u psihijatriji – empatija ili stigma kod zdravstvenih radnika
Nenad Josimov, Udruženje psihijatrijskih sestara i tehničara Laza Lazarević

Uloga medicinske sestre u tretmanu bola i sprečavanju razvoja hroničnog bola
Ružica Janićijević, Opšta bolnica Ćuprija, Srbija

Bol kod pacijenata na hemodijalizi i peritonealnoj dijalizi
Spomenka Stanojković, Ivanka Adžić, Klinički centar Srbije,Centar za NIR, Vera Simić, Prof. dr Nada Trifković, Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, Medicinska škola „Beograd“, Srbija

Terapija miofacijalnog bolnog sindroma metodom fazne fibrotomije po Ulzibatu kod dece sa cerebralnom paralizom
Alexander J. Nazarkin, Institut za kliničku rehabilitologiju u Tuli, Rusija, Nevena Cvetković, Ivana Bubanja, Filip Jovanović, Dejan Likić, Specijalna hirurška bolnica Medikus, Ćuprija, Srbija

Primena leda kod bola
Ivica Kovačevič, Klinički Centar Srbije Beograd, Srbija

Pravilnim alatima za procjenu boli do povećanja kvalitete zdrstvene njege
Josip Božić, Irena Koraj, Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb, Hrvatska

Prisutnost i načini ublažavanje bolova tokom porođaja
Ivana Veličkov, Visoka medicinska škola strukovnih studija Ćuprija , Srbija

Današnji pristup postoperativnom bolu
Slavica Lazić, Medicinska škola „Nadežda Petrović“ u Zemunu, Srbija

Bez / bolna komunikacija
Janja Jakša, Alojzija Fink, Srednja zdravstvena šola Ljubljana, Slovenija

Empatija i altruizam kao osnovni postulati u borbi protiv algofobije
Master Isidora Papić, Specijalna bolnica – OREA, UZPS, Prof. dr Ivanka Adžić, Visoka zdravstveno-sanitarna škola strukovnih studija Visan“, Klinički centar Srbije, Srbija

Evaulacija javljanja bolničkih infekcija na klinici za opekotine, plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju KCS
Biljana Balotić-Cvetković, Klinički centar Srbije, Služba za bolničku epidemiologiju, Srbija

Konstruktivna primena bola – moć kroz samopomoć
Magdalena Nikolić /student/, Anka Pajaziti, Vera Simić, Nada Trifković, Filozofstki fakultet, Medicinska škola „Beograd“ Beograd, Srbija

Establish good communication for detection and treatment of patients in patients
Gordana Panova, Bushra Basbug, Fakultet medicinskih nauka “Goce Delčev”, Makedonija

Bol kao psihološki, socijalni i kulurološki fenomen
dr Nada Trifković, Medicinska škola „Beograd“, Beograd, Srbija

Diferencijalna dijagnoza bola u grudima
Ivana Filipović, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti „Sokobanja“, Vera Simić, Srednja medicinska škola “Beograd“, dr Ivanka Adžić, Kliniĉki centar Srbije, Centar za NIR, Srbija

Subjektivni doživljaj bola kod pacijenata sa infarktom miokarda sa st elevacijom
Tatijana Marković, Slađana Mijalković, Ivana Filipović, Specijalna bolnica „Sokobanja“, Srbija

Koje analgetike mogu koristiiti pacijenti na oralnoj antikoagulantnoj terapiji?
Ivana Filipović, Specijalna bolnica za nespecifične plućne bolesti “Sokobanja”, Sokobanja, Srbija