PROGRAM i ZBORNIK

II Međunarodni kongres
KVALITET ŽIVOTA PACIJENATA I ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Hotel Petrus, Paraćin, 21 – 22. oktobar 2021. godine

ZBORNIK APSTRAKATA I RADOVA

Prvi dan II UZPS kongresa youtube link

Drugi dan II UZPS kongresa youtube link

 

DETALJAN PROGRAM MOŽETE PREUZETI OVDE.