Uvodna reč

I Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen“

10. do 12. oktobra 2019. godine, Hotel Royal, Banja Koviljača, Srbija

Poštovani,

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na  I Međunarodni simpozijum Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „Bol kao medicinski, biološki, psihološki, sociološki i kulturološki fenomen“ koji će se održati od 10. do 12. oktobra 2019. godine u Hotelu Royal, Banja Koviljača, Srbija.

Ideja je da I Međunarodni simpozijum okupi kolege iz Srbije, regiona i Evrope, iz oblasti medicinskih, boloških, psiholoških i socioloških nauka, koji će prezentovanjem svojih naučno – stručnih radova značajno doprineti kako pacijentima tako i budućim generacijama zdravstvenih profesionalaca, što smatramo važnim kada je reč o najavljenoj temi. Očekujemo preko 200 učesnika i preko 50 renomiranih predavača.

Radovi eminentnih stručnjaka u datoj oblasti biće predstavljeni kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru planiranog Okruglog stola kao i u uvodnom delu svake navedene tematske oblasti, sa posebnim akcenatom na aktuelna dostignuća i osvrtom na probleme zdravstvenih profesionalaca u zemaljma u razvoju. Dati sadržaj će kreirati mogućnost za učenje, učestvovanje i umrežavanje prisutnih zdravstvenih profesionalaca, otvarajući im put ka samom vrhu njihovih oblasti izučavanja.

Na bazi odluka Naučnog odbora i realizacije akreditacije, informisaćemo Vas o temama koje će biti uključene u naučni program Simpozijuma (preliminarni program). Uz Vašu pomoć i doprinos, sigurni smo da će kvalitet diskusija biti na visokom nivou.

Smeštena u Podrinju, u zapadnoj Srbiji, Banja Koviljača je mesto otvoreno za sve evropske i svetske nacije, nedaleko od Beograda a dobro povezana sa velikim brojem destinacija u Evropi. Kongres će se održati u  Hotelu Royal, jednom od kvalitetnije opremljenih i organizovanih objekata za kongresnu delatnost.

U ime Organizacionog odbora, unapred se radujemo susretu.

Prof. dr Ivanka Adžić
Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS

dipl mng Vera Simić
vms Sanja Ristić
Potpredsednice