Kontakt i informacije

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS

Rade Končara 71, 11080 Zemun, Beograd
Telefoni za kontakt: 064/831 1008; 064/121 2347; 064/4775414
E-mail: predsednica.uzps@gmail.com
Web site: www.uzps.rs

Sekretarijat Kongresa

BBN Congress Management d.o.o.
Deligradska 9, 11000 Beograd, Srbija
Tel/fax: +381 (0) 11 / 3629405, 2682318, 3629402, 3629403
Mob: +381 (0) 63 / 368594
Fax: +381 (0) 11 / 3629406
E-mail: bbn@bbn.co.rs, bbn.pco@gmail.com
                                                 Web site: www.bbn.co.rs