TEME

Tematske celine:
Kvalitet života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite:

 1. Oblast interne medicine
 2. Oblast hirurške medicine
 3. Onkologija – rezultati istraživanja
 4. Palijativno zbrinjavanje – rezultati istraživanja
 5. Oblast preventivne medicine – rezultati istraživanja
 6. Oblast ginekologije, akušerstva i pedijatrije – rezultati istraživanja
 7. Oblast neurologije i psihijatrije – rezultati istraživanja
 8. Infektivne bolesti u XXI veku – rezultati istraživanja
 9. Farmacija – naučna dostignuća u XXI veku – rezultati istraživanja
 10. Oblast urologije i nefrologije – rezultati istraživanja
 11. Zdravstveni profesionalci i etičke dileme u medicini – rezultati istraživanja
 12. Oblast stomatologije, rezultati istraživanja
 13. Obrazovanje zdravstvenih profesionalaca u Evropi, zemlјama regiona i Srbiji, rezultati istraživanja
 14. Kvalitet rada u zdravstvenim ustanovama – uticaj na rad i dostignuća zdravstvenih profesionalaca – preventivna, sekundarna i tercijalna zdravstvena zaštita – rezultati istraživanja
 15. Fizijatrija – rezultati istraživanja
 16. Oblast psihologije – rezultati istraživanja
 17. Oblast biohemijske i laboratorijske dijagnostike
 18. Formalno obrazovanje zdravstvenih profesionalaca / srednje, više, visoko, postdiplomske studije / programi KME, protokoli, smernice, obavezna edukacija usmerena ka praćenju pokazatelja kvaliteta života pacijenata i zdravstvenih profesionalaca u sistemu zdravstvene zaštite, rezultati istraživanja