TEME

Okrugli sto:

„Značaj primene savremenih medicinsko-farmaceutskih i psiholoških postupaka i procedura kod prepoznavanja, terapije i lečenja bola“

Tematske celine:

 1. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola – oblast interne medicine
 2. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola – oblast hirurške medicine
 3. Onkologija – preventivni pregledi, rezultati istraživanja, novi pristupi u prepoznavanju, terapijskim procedurama i lečenju bola
 4. Palijativno zbrinjavanje – dosadašnja iskustva, predlozi za nove strateške procedure i postupke u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola
 5. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola – oblast preventivne medicine sa posebnim osvrtom na bol kod dece – rezultati istraživanja
 6. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola – oblast ginekologije, akušerstva i pedijatrije
 7. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju – oblast neurologije i psihijatrije
 8. Infektivne bolesti u XXI veku – bol kao simptom infektivnog obolјenja
 9. Naučna dostignuća u XXI veku – terapija bola – farmacija
 10. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju – oblast urologije i nefrologije
 11. Zdravstveni profesionalci i etičke dileme u medicini
 12. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola – oblast stomatologije
 13. Inovativni postupci u prepoznavanju, terapiji i lečenju bola – oblast fizikalne medicine i rehabilitacije
 14. Obrazovanje i edukacija zdravstvenih profesionalaca – (prepoznavanje, terapija i lečenje bola) u Evropi, zemlјama regiona i Srbiji
 15. Značaj prepoznavanja, terapije i lečenje bola za kvalitet života stanovništva – dostignuća zdravstvenih profesionalaca u oblasti psihologije i sociologije