Uvodna reč 2023

III Međunarodni kongres

UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA

 

Poštovani,

Čast nam je i zadovoljstvo pozvati Vas na III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA, koji će se održati od 26. do 29. oktobra 2023. godine u Hotelu Moravica, Soko Banja, Srbija.

III Međunarodni kongres će okupiti zdravstvene profesionalce iz Srbije, regiona i Evrope, naučne radnike i stručnjake iz zdravstvenih institucija, instituta i fakulteta, čija je oblast delovanja u okviru tematike Kongresa, koji će rezultatima sprovedenih istraživanja doprineti kako edukaciji zdravstvenih profesionalaca tako i razvoju sistema zdravstvene zaštite kao i obrazovnog sistema.

Radovi eminentnih stručnjaka u datoj tematskoj oblasti biće predstavljeni kroz moderne i interaktivne prezentacione forme u okviru planiranog Okruglog stola kao i u uvodnom delu svake navedene tematske oblasti, sa posebnim akcentom na aktuelna dostignuća i osvrtom na probleme zdravstvenih profesionalaca tokom  i nakon pandemije Covid 19  u  našoj zemlji, regionu , Evropi i celom svetu.. Dati sadržaj će kreirati mogućnost za učenje, učestvovanje  i umrežavanje prisutnih zdravstvenih profesionalaca, otvarajući im put  ka diskusiji i razmeni iskustva u okvirima njihovih oblasti izučavanja.

Na bazi odluka Naučnog odbora i realizacije akreditacije, informisaćemo Vas o temama koje će biti uključene u naučni program Kongresa (preliminarni program). Uz Vašu pomoć i doprinos, sigurni smo da će kvalitet diskusija biti na veoma visokom nivou.

Kongres će se održati u Hotelu Moravica u Soko Banji, jednom od kvalitetnije opremljenih i organizovanih objekata za kongresnu delatnost Soko Banja se nalazi u okolini Niša na udaljenosti od 226 kilometara od Beograda.

U ime Organizacionog odbora, unapred se radujemo susretu.

Prof. dr Ivanka Adžić
Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS

dipl mng Vera Simić
vms Sanja Ristić
Potpredsednice