KOTIZACIJA I SMEŠTAJ

Tipovi kotizacija:

Preuzmite Prvo obaveštenje

Preuzmite Prijavni list

 
Kategorije sa uključenim smeštajem u
Hotelu Moravica
Cena (RSD / EUR)
jednokrevetna dvokrevetna trokrevetna
A   Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari 21.960,00 / 190,00 20.160,00 / 175,00 18.720,00 / 160,00
B   Medicinske sestre,  i zdravstveni tehničari

19.560,00 / 170,00

19.560,00 / 170,00

16.320,00 / 140,00
C  Članovi udruženja i studenti

18.360,00 / 157,00

16.560,00 / 142,00

15.120,00 / 130,00
Kategorije bez uključenog smeštaja Cena (RSD / EUR)
C   Lekari, stomatolozi, farmaceuti, biohemičari 8.280,00 / 72,00
D Medicinske sestre,  i zdravstveni tehničari 5.880,00 / 52,00
E Članovi udruženja i studenti 4.680,00 / 40,00

*Sve cene uključuju PDV i takse
*Kotizacije koje se uplaćuju tokom trajanja simpozijuma biće uvećane 20% u odnosu na date cene.

Kotizacija sa uključenim smeštajem podrazumeva:

 • smeštaj na bazi 3 noćenja sa doručkom
 • koktel dobrodošlice 26. oktobra (piće i hrana – švedski sto)
 • ručak 27. i 28. oktobra
 • večeru 26. i 27. oktobra
 • kafe pauze tokom trajanja kongresa
 • svečanu večeru 28. oktobra
 • akreditaciju i prisustvo predavanjima
 • materijal Kongresa
 • sertifikat o učešću

Kotizacija bez uključenog smeštaja podrazumeva:

 • koktel dobrodošlice 26. oktobra (piće i hrana – švedski sto)
 • kafe pauze tokom trajanja kongresa
 • svečanu večeru 28. oktobra
 • akreditaciju i prisustvo predavanjima
 • materijal Kongresa
 • sertifikat o učešću

 

III Međunarodni kongres Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije „UTICAJ PANDEMIJE COVID 19 NA FUNKCIONISANJE ZDRAVSTVENOG I OBRAZOVNOG SISTEMA“ biće akreditovan od strane Lekarske komore Srbije kao međunarodni kongres

 

Broj bodova za:

 • Predavače : 15
 • Usmena prezentacija : 13
 • Poster prezentacija : 11
 • Pasivno učešće : 10

Po 0.5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije