II Međunarodni Simpozijum UZPS 2022 – Izveštaj

ZBORNIK APSTRAKATA I RADOVA

IZVEŠTAJ

II MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

UDRUŽENJE ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA SRBIJE

Paraćin, 20.10.-22.10.2022.god.

 

U organizaciji Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije UZPS) održan je II Međunarodni simpozijum u Paraćinu od 20. Do 22.10.2022.god. pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Tema Simpozijuma “Stručna greška- odgovornost zdravstvenog profesionalca, ustanove, državnih instutucija ili neregulisana pravna procedura“, je bila osnov stručnog rada, ali su učesnici takođe bili u mogućnosti da prezentuju stručne radove iz oblasti medicine kojom se bave u okviru slobodnih tema.

II Međunarodni simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Srbije/Lekarske komore Srbije/broj: 153-02-475/2022 -01, DATUM: 15.08.2022. godine,  Beograd.

Broj bodova za: predavače 15, usmena prezentacija 13, poster prezentacija 11, pasivno učešće 10, po 0,5 bodova ostalim koautorima usmene prezentacije, i poster prezentacije

Realizovan Simpozijum je rezultat zajedničkih aktivnosti zdravstvenih profesionalaca u zdravstvenom i obrazovnom sistemu u Republici Srbiji kao i u državama regiona. Angažovali smo značajne stručne, naučne i organizacione kapacitete kako bi održali uspešan međunarodni  stručni sastanak i potvrdili ugled koji UZPS ima u zemlji i regionu, jer je naše osnovno opredeljenje da intenzivno radimo na očuvanju i unapređenju stručnosti zdravstvenih profesionalaca.

U skladu sa tim, naučni program Simpozijuna nije bio fokusiran samo na stručnu grešku već i na najnovija dostignuća u oblasti prevencije, dijagnostike i terapije u okviru medicinske struke i nauke uz poseban naglasak na oblast obrazovanja.

Koncept II Međunarodnog simpozijuma izraz je napora da se na jednom mestu sretnu, upoznaju, uče zajedno i razmene iskustva i saznanja brojni poznati i priznati zdravstveni profesionalci sa još brojnijim učesnicima, čime bi se ostvarila prilika da unaprede svoja znanja i veštine, ali i provere svoju praksu, stavove i razmišljanja.

 

simpozijum 2022, izveštaj i zaključci-1