III Međunarodni Kongres UZPS 2023 – Izveštaj

ZBORNIK RADOVA

IZVEŠTAJ I ZAKLJUČCI
Sokobanja, 26-29. okotbar 2023

Tokom COVID-19 pandemije online studiranje i učenje je izašlo kao pobednik u svopštoj haotičnoj situaciji u kojoj smo se našli. Međutim, bilo bo dobro i dalje raditi na njenom kvalitetu u narednom periodu. Savremena tehnologija, koju smo ranije izbegavali da koristimo, a na koju smo u vreme COVID-19 pandemije bili prisiljeni preći, sasvim sigurno ima i svojih prednosti, jer postoji stav od strane studenata, ali i nastavnika kako bi sa online nastavom, odnosno njnim hibridnim oblicima, u budućnosti trebalo nastaviti. Pozitivna iskustva ukazuju da je moguće kombinovati oba programa istovremeno i da studenti to podržavaju, koristeći na najbolji način kombinacije i dostupnost metodskim jedinicama. Međutim, u smislu optimalne količine online učenja uočena je značajna razlika između perspektive studenata i nastavnika. Studenti daju prednost većem udelu online nastave u budućnosti, profesori ipak prednost daju nastavi uživo. Zato možemo pretpostaviti da će u budućnosti mešoviti model nastave biti najpopularniji model studiranja na osnovnim i postdiplomskih studija.

Proglašenje pandemije COVID-19 i uvođenje mera za sprečavanje širenja infekcije imali su i negativne i pozitivne efekte na zdravstveno stanje i samokontrolu kod dece, adolescenata i odraslih. Rezultati istraživanja pokazuju da je pandemija ostavila delimično negativan uticaj na sveukupno zdravlje kao i kvalitet života našeg stanovništva. Pandemija je dovela do poremećaja u socijalnom životu mladih i starih , ali i do posledica po mentalno zdravlje. Zato je veoma važno da donosioci odluka u parlamentu na nacionalnom i lokalnom nivou, obuhvate pitanja mentalnog zdravlja. Ovo zahteva uključivanje promocije mentalnog zdravlja urograme i politike koji su vezani sa vladom i poslovnim sektorom, uključujući edukaciju kako zdravstvenih profesionalaca tako i stanovništva. Svetska zdravstvena organizacija još uvek nije proglasila kraj pandemije COVID-19,tako da zdravstveni radnici moraju nastaviti da razvijaju odgovarajuće programe za podršku pacijentima i njihovim porodicama u samokontroli u različitim javno zdravstvenim krizama kada je dostupnost zdravstvene zaštite ograničena.
Sva saznanja dobijena tokom ove pandemije će sigurno pomoći kako naučnicima tako i lekarima u praksi za prevenciju novih bolesti u budućnosti kao i u borbi protiv novih infekcija na način koji do sada nije bio prisutan.

Prof. dr Ivanka Adžić
Predsednica Udruženja zdravstvenih profesionalaca Srbije, UZPS