KME – Paraćin

UDRUŽENјE ZDRAVSTVENIH PROFESIONALACA SRBIJE UZPS
RADE KONČARA 71, 11080 BEOGRAD-ZEMUN

 

Izveštaj sa održanog Programa KME, Dom zdravlja Paraćin

Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije UZPS je 22.03.2024.godine u Paraćinu  održalo Program KME broj  D-1-167/24 , Nacionalni Kurs I kategorije sa temom  „Pojam i razvoj karijere u zdravstvu“.   Predavači prof dr Ivanka Adžić, vms Vera Simić i  vms Gordana Stojković su na visoko profesionalan način prezentovali Kurs koji je trajao 7 sati u okviru kog su učesnici ostvarili 6 KME bodova.

Kurs je održan u Domu zdravllja Paraćin u Paraćinu čiju je  organizaciju i pripremu učesnika za edukaciju obavila glavna sestra Doma Zdravlja  vms Gordana Stojković.

Direktorka Doma zdravlja  dr Vesna Vesić je prisustvovala Kursu i kao nebrojeno puta do sada pružila nesebičnu podršku pri realizaciji edukacije  koju organizuje Udruženje zdravstvenih profesionalaca Srbije UZPS.

Pedeset (50/medicinskih sestara i tehničara je bilo prisutno  na Kursu i ocenili su program visokom ocenom pet (5)  uz izrazitu želju da se program KME ponovi zbog izuzetno velikog broja zainteresovanih zdravstvenih profesionalaca u Domu zdravlja Paraćin.

U Beogradu                                                                                                                         Predsednica UZPS

25.03.2024.god                                                                                                                  Prof dr Ivanka Adžić

 

TEMA: „POJAM I RAZVOJ KARIJERE U ZDRAVSTVU”

CILJNA GRUPA: medicinske sestre i zdravstveni tehničari

PREDAVAČI;   Prof dr Ivanka Adžić, Master Vera Simić, Vms Gordana Stojković  

AKREDITACIJA ZSS broj : 153-02-94/ 2024-01 оd 11..03.2023.god, ev.broj (D-1-167/24)  

BROJ BODOVA ZA PREDAVAČE: 12 bodova

BROJ BODOVA ZA UČESNIKE: 6 bodova 

MESTO Dom zdravlja, Paraćin, Paraćin, 22.marta 2024.god

DATUM: 22.marta 2024.god

VREME :12 časova

CENA EDUKACIJE : 3000,00 din. besplatno za članove UZPS

NAPOMENA:  2000,00 za zaposlene u DZ Paraćin

KONTAKT OSOBA: Glavna sestra Doma zdravlja Paraćin, Vms Gordana Stojković