Poseta Opšta bolnica Laza Lazarević Šabac 05.02.2018